יש מיש

 Welcome !ברוכים הבאים

What is “Yesh”?

People are gifted with the ability to take materials and create with them. People make tools and decorations to make their lives easier and more enjoyable.

“Yesh” (meaning “there is”) is dedicated to creating out of of existing materials whenever possible, even if it seems that their useful life is at an end. I see the reuse of materials as an intrinsic part of the responsibility we have to care of and better this wonderful world we get to live in.

קצת על הסטודיו

מה זה ״יש מיש״?
האדם ניחן ביכולת לקחת חומרי גלם וליצור מהם כלים וקישוטים. כלים – כדי שהעולם שלו יהיה נוח יותר, וקישוטים – כדי שיהיה לו נעים יותר.

בסטודיו ״יש מיש״ אנחנו חולקים כבוד רב לחומרי הגלם, גם אם נראה שאת השימושיות שלהם הם כבר עברו.
אני רואה את השימוש החוזר בחומרי גלם כחלק בלתי נפרד מהאחריות שיש לנו לשמור על העולם שזכינו לחיות בו, ולשפר אותו


הסדנאות בסטודיו

הסדנאות המתקיימות בסטודיו מתחלקות ל-2 סיווגים עיקריים: סדנאות מיחזור שימושי, וסדנאות אומנות מסורתיות בטכניקות בעלות מסורות עתיקות, ״של פעם״.

בסדנאות המיחזור השימושי לומדים טכניקות ושימושים בחומרי גלם רגע לפני שהם מגיעים לזבל, כדי שימשיכו להיות שימושיים ולהנעים לנו את עולמנו.הדגש הוא על ״שימושי״ – אין לי עניין לקחת שאריות של משהו ליצור פריט שיישאר ללא שימוש. אם אנחנו ״מצילים״ חומר, ניתן לו את הכבוד שיהיה שימושי בתפקיד חדש.

בסדנאות האומנויות המסורתיות אנחנו לומדים טכניקות יצירה עם חומרי גלם פשוטים, זמינים, שלא דורשים השקעות גדולות או כלים גדולים ויקרים.

Advertisements

One thought on “יש מיש

  1. Pingback: Workshops are go! | Talyas Touch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: